Tarama Kategorisi

EĞİTİM

Öz savunmamızla 8 Mart’ı Karşılıyoruz

Zeryan Deniz Amed Her sürecin içinde barındırdığı başarıları vardır. Faşizm zulmünü her arttırdığında buna karşı gelişen direnişte artmış ve büyük kazanımlar sağlanmıştır. Faşizmin başta gençler ve genç kadınlar olmak üzere saldırılarını…

Kendim Olmak İçin Savaşıyorum-III

Şenel Karataş Kadın Ve Kadın Kadının artık tüm alanlarda silinmez izleri olduğu gerçeği artık tartışma götür- mez. Kadınsız bir devrimin düşünülemeyeceği zamanlardan geçerken asıl dev- rim kadının içinde gerçekleşmekte. Kumander Liwayway,…

Genç Kadında Gerçekleşen Evren İlkesi

Dilzar Dîlok Önderliğimiz “'Evrenin amacı özgürlüktür diyesim geliyor”' derken evrenin kendi içindeki çoğalma, çeşitlenme ve farklılaşma şeklinde dile gelen üç temel özelliğinden yola çıkmaktadır. Bu üç özellik evrenin temel özelliği…

Kaderciliğin Şiddet Biçimi Devlet

Hüsna Emek Ortadoğu’nun en krizli konularından olan inanç ve düşünce dünyasının birlikte örülmesi ve giderek birbirine karşı kullanılma biçimi, günümüzde hala aydınlanmayan konuların başında gelmektedir. Toplum bu çarpıtmaya…